Priser

Timeprisen varierer fra kr. 2.500,- til kr. 3.500,- inkl. mva. og fastsettes etter å ha vurdert den konkrete saken. Den avhenger blant annet av sakens karakter og vanskelighetsgrad.

Det totale salæret vil i det vesentlige være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i at hver arbeidstransaksjon beregnes med minimum 15 minutter.

Du er velkommen til å kontakte meg for nærmere informasjon og avtale, og jeg ser frem til et hyggelig samarbeid!
Priser på advokattjenester for Lena Ødegård

Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.