Nytt år - nye muligheter

Det har de siste ukene pågått to interessante saker i våre domstoler. Eirik Jensen saken vil fortsette frem til sommeren og her vil nok retten få noe å bryne seg på mht. bevismaterialet og troverdighet. I Therese Johaugs sak vil det snart foreligge en avgjørelse.

For min egen del har det vært mye reising i det siste, da jeg påtar meg barnevernsaker i hele landet.


Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.