Endringer i telefonsystemet

Dagene flyr og det er nok å ta tak i. Jeg er i gang med å endre mitt telefonsystem, slik at telefonnr. 67070907 ikke lenger vil være i bruk. Det samme gjelder min telefaks.
Ellers er det en del inneklemte dager i mai måned, så dersom dere ikke får tak i meg på telefonen er det lurt å sende en epost.

Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.