Skifte

Ønsker du juridisk bistand i forbindelse med skifte og skifterett? Advokatfirmaet tilbyr rådgivning og bistand innen dette komplekse området. Har et familiemedlem avgått ved døden eller dere står ovenfor en separasjon/skilsmisse er det gjerne behov for profesjonell bistand.

Skifte betyr i juridisk sammenheng deling. Et skifte er å fordele økonomiske midler mellom to ektefeller som skal separeres/skilles. Også samboere må foreta et skifte ved brudd. Et skifte kan også være et konkursbo som skal deles mellom kreditorer.

Solid erfaring med skifte og skifterett

Har du behov for en advokat med lang erfaring og inngående kjennskap til skifte og skifterett? Advokatfirmaet har nettopp slik lang erfaring innen rettsområdet skifte og skifterett. Advokat Lena Ødegård tilbyr juridisk bistand på dette området takket være omfattende kunnskap om dette regelverket. Skifte er ofte en komplisert prosess hvor det kreves inngående kunnskap om regelverket for å sikre en fornuftig forvaltning av de involverte verdier. Firmaet har gjennom lang tid bistått en rekke klienter og sørget for at de har opplevd et juridisk tilfredsstillende skifte.

Viktige lover relatert til skifte

De viktigste lovene i forbindelse med skifte er skifteloven, arveloven og ekteskapsloven.
Den viktigste domstolen i forhold til skifte har tradisjonelt vært Skifteretten. Den er i dag erstattet av Tingrettene og Oslo byfogdembete.

Hjelp til forvaltning av dødsbo

Et dødsbo kan være komplisert å forvalte, og man bør derfor engasjere advokat for å unngå stridigheter mellom de involverte partene i forbindelse med skiftet. Skifte og skifterett er komplisert og krever god kjennskap til regelverket.
Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård dersom du ønsker mer informasjon om skifte.


Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.