Ekteskapsloven

Ekteskapsloven omhandler inngåelse av ekteskap, separasjon og skilsmisse. Noe av det viktigste ekteskapsloven regulerer er formuesforholdet mellom ektefellene. Andre viktige juridiske områder som blir regulert av ekteskapsloven er deling av formuen ved ekteskapets opphør og innføring av likekjønnet ekteskap i Norge.

Ekteskapsloven ble endret 1. januar 2009. Lovendringen i ekteskapsloven gir lesbiske og homofile rett til å inngå ekteskap i likhet med heterofile. Før ekteskap inngås bestemmer ekteskapsloven at det skal skje en prøving om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Endringene i ekteskapsloven medførte også endringer i barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven.

Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård dersom du ønsker mer informasjon om juridiske problemstillinger tilknyttet ekteskapsloven, eller trenger advokat i Oslo og omegn vedrørende separasjon, skilsmisse, og/eller skifteoppgjør.

Velkommen til advokat Lena Ødegård.

Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.