Barneloven, barnefordeling - krevende for alle involverte

Har du behov for bistand i forbindelse med barnefordeling og barneloven? Saker om barnefordeling er krevende for alle involverte parter - ikke minst for barna. Dersom mekling og familierådgivning ikke løser problematikken, er det behov for rettslige skritt.

Kan kvalifisere for fri rettshjelp
Barnefordelingssaker behandles på en annen måte i rettsapparatet enn andre saker, med det formål å løse tvisten underveis. Disse sakene kvalifiserer på visse vilkår for fri rettshjelp.

Firmaet har stor kunnskap om barneloven
Barnefordelingssakene tar utgangspunkt i barneloven som har barnets beste som et altoverveiende hensyn. Dette både hva gjelder avtaler, mekling og rettssaker. Firmaet har inngående kunnskap om barneloven og omfattende og bred erfaring med disse sakene. Dette innebærer at det kan ytes kompetent rådgivning og bistand.


Velkommen til Advokat Lena Ødegård.


Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.