Avhendingsloven - få hjelp til saker om fast eiendom

Har du kjøpt eller solgt en fast eiendom hvor det er oppstått uenigheter i ettertid? Avhendingsloven er den viktigste loven når det gjelder saker om fast eiendom. Disse sakene involverer typisk store verdier. Konfliktene oppstår ofte i forbindelse med eventuelle mangler ved eiendommen og hvor kjøper krever for eksempel prisavslag og/eller erstatning. Firmaet bistår både kjøper og selger i alle saker som tar utgangspunkt i avhendingsloven.

Avhendingsloven - ta kontakt om du har spørsmål
Avhendingsloven er omfattende og komplisert. For å sikre deg best mulig sakshåndtering bør du derfor oppsøke profesjonell bistand. Firmaet har gjennom tiden bistått en rekke fornøyde klienter på dette juridiske området.


Velkommen til Advokat Lena Ødegård.


Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.