Advokat Lena Ødegård bistår i familierett, barnerett, eiendomsrett og i andre juridiske spørsmål.

Mine arbeidsområder

Firmaet arbeider hovedsaklig med dette:
 • Familierett: Separasjon, skilsmisse, skifteoppgjør, ektepakt/særeie
 • Samboerforhold, samboeravtaler
 • Barnerett: Foreldreansvar, fast bosted, samvær
 • Barnevernsaker
 • Arv, dødsboskifte, testament
 • Fremtidsfullmakt
 • Trygderett
 • Arbeidsrett: Oppsigelse, avskjedigelse m.v.
 • Boligrett: Husleie, utkastelse, oppsigelse m.v.
 • Avtalerett
 • Bistandsadvokat
 • Alm. Praksis

Jeg driver både rådgivning, forhandlinger og prosedyre for domstolene. Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon.

Advokat Lena Ødegård hjelper deg med juridiske spørsmål.

Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.