Priser

Min timepris varierer fra kr. 1.700,- til kr. 2.500,- ekskl. mva. Timeprisen fastsettes etter å ha vurdert den konkrete saken, og avhenger blant annet av sakens karakter og vanskelighetsgrad.

Du er velkommen til å kontakte meg for nærmere informasjon og avtale, og jeg ser frem til et hyggelig samarbeid!
Priser på advokattjenester for Lena Ødegård

Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.