Sommeren er på hell

Hverdagen har innhentet oss igjen, skolen er i gang og det er en travel høst i møte. Etter sommerferien kommer det alltid mange henvendelser med spørsmål om separasjon / samlivsbrudd. Ferietiden kan være utfordrende for mange, hvor man lever tettere på hverandre enn normalt.
Ellers har vi fått en historisk dom i Kristin-saken denne uken. Det er første gang i Norge at en person blir stilt for retten på nytt etter først å ha blitt frikjent i samme sak. Denne gangen ble han kjent skyldig. Dette er en følge av at teknologien går fremover.


Kontakt advokat i tide!

Mange venter til man er involvert i en tvist før advokat kontaktes. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess, sammenlignet med å få rådgivning på et tidlig tidspunkt. En slik rådgivning kan nettopp forebygge en rettstvist.

Det lønner seg ikke å begi seg ut i den juridiske verden på egen hånd. Dersom du ønsker rådgivning, eller allerede er involvert i en tvist, er du velkommen til å ta kontakt.